Anpassa Hemsidan

Bildgalleri

livsandalevandehusfonder3livsandalevandehusfonder2livsanda genomgång av fondermyo1myojulpyssel
Se fler bilder

Facebook

Assistans med livsglädje

När allt fly­ter på smidigt så tänker man inte på sin assis­tans. Det kanske är då som det fungerar opti­malt. När du behöver hjälp så finns vi där. Allt för att du skall kunna fokusera på det du gör bäst — att vara du.

Du är mer än vår kund

Livsanda är ett före­tag som förmed­lar per­son­lig assis­tans. Idag har vi 50 kun­der som har valt oss som assis­tanssamordnare. Vår främ­sta resurs är våra 300 medar­betare som varje dag går till arbe­tet för att utföra assis­tans med livsglädje. För oss är du mer än en kund. Du är drivkraften i vårt arbete, att få hjälpa dig ger oss dagligen arbetsglädje.

Jobba som assistent

Vi har sedan 2011 ett till­stånd att bedriva per­son­lig assis­tans ifrån Socialstyrelsen och har ett nära samar­beta med våra kun­der och vår personal genom regel­bundna besök samt sociala träf­far. Att skapa håll­bara rela­tioner är en vik­tig del av vårt arbetssätt.
Vårt mål är inte att bli störst utan att vara bäst!
Är du en av oss?

Livsanda HVB hem

Livsanda HVB-hem riktar sig till ensamkommande pojkar/unga män i ålder
15-18 år som söker asyl eller som har fått permanent uppehållstillstånd.

Klicka här för att veta mer om våra HVB-hem

Bli kontaktad av oss!

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig Skicka!

Hitta till oss!

Livsanda Assis­tans AB
Gru­vgatan 19
421 30 Väs­tra Frölunda
031 –711 15 50